دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
 
 
"به تعالی بیاندیشیم، متعالی عمل کنیم"
 
مدیریت محترم منابع انسانی در راستای پیاده سازی مدل تعالی منابع انسانی در دانشگاه، از کلیه همکاران محترم دعوت به عمل می آورد با نظرات و پیشنهادات سازنده و ارزشمند، این مدیریت را در مسیر پیشرفت و تعالی منابع انسانی همراهی نمایید.
نحوه ارتباط مستقیم با مدیریت محترم منابع انسانی از طریق آدرس ایمیل hcod@iums.ac.ir امکان پذیر می باشد.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>