دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

" به اطلاع همکاران محترم که در دوره آموزشی درخصوص "آشنایی با ویژگیهای دانشگاه نسل سوم" در تاریخهای 25/4/1397 و 22/7/97 شرکت نموده اند می رساند در اسرع وقت با ورود به سامانه ضمن خدمت کارکنان و از طریق منوی ارزیابی آموزشی دوره نسبت به ارزیابی مدرس مربوطه اقدام نمایند."

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>