دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

با توجه به بروزرسانی نرم افزار اتوماسیون اداری ازین پس برای مشاهده نامه های ذخیره موقت (منجمد) می توانید به قسمت پیشنویس های در دست اقدام در کارتابل پیش نویس ها مراجعه نمایید.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.