دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ معاون محترم توسعه دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 25/9/97 از ساعت 13 لغایت 15در سالن سیصد نفره مرکز همايش‌هاي رازي برگزار می شود

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>