دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

قابل توجه همکاران محترمی که دارای پست الکترونیک دانشگاه می باشند، خواهشمند است جهت بروزرسانی و استفاده از امکانات موجود از روز شنبه 16/5/95 از طریق آدرس http://webmail.iums.ac.ir ایمیل خود را بازدید نمایید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.