دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

بدینوسیله به اطلاع کلیه واحدهای ستادی و غیر ستادی می رساند

تنها راه ارتباطی جهت ارائه درخواست رسیدگی به مسائل اتوماسیون و پیگیری آن ثبت تیکت در قسمت مدیریت فرآیندها> ثبت درخواست فناوری اطلاعات و یا مکاتبه رسمی با مدیریت فناوری اطلاعات است.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>