دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

اطلاعیه

با توجه به جذب نیرو در واحد اتوماسیون اداری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد مرکزی، از متقاضیانی که تمایل به انتقال از واحد های تابعه دانشگاه به ستاد مرکزی را دارند خواهشمند است تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 96/2/9  رزومه خود شامل کلیه سوابق کاری - محل استخدام فعلی - نوع استخدام - میزان تسلط به کامپیوتر با جزئیات را از طریق اتوماسیون برای خانم فاضلی ارسال پیام نمایند. لطفا از هرگونه تماس خودداری نمائید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.