دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

قابل توجه همکاران گرامی

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در هیات رییسه دانشگاه، لازم است تمام کارکنان دانشکده ها، شبکه های بهداشتی و ستاد دانشگاه که الزام به انجام اضافه کار بعد از ساعت اداری دارند، از منوی پیشخوان قسمت درخواست ها نسبت به ثبت درخواست انجام اضافه کاری اقدام نمایند و محاسبه اضافه کار افراد منوط به ارائه درخواست و تایید توسط مقام مافوق می باشد.

* در صورتیکه در مشاهده درخواست دچار مساله هستید به خانم فاضلی مراجعه فرمایید.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>